Styret underboring - no dig metode

Styret underboring hos Danboring tager afsæt i no dig metoden, hvorved du undgår opgravninger ved renoveringer samt andre unødvendige forstyrrelser som trafikproblemer, ødelagte veje osv. Modsat traditionelle opgravninger, der medfører store belastninger på omverdenen, er styret boring med no dig metoden belastningsfrit og ofte hurtigere og billigere.

 

Styret boring til vanskelige og uhensigtsmæssige graveforhold

Hos Danboring A/S anbefaler vi no dig metode inden for styret underboring, hvor vi anlægger PE-ledninger ved brug af vort styrebare boreudstyr, -Vermeer borteknik.

Rørunderføringen foregår på den måde, at vi fremborer en tynd borestang og laver et hul med en diameter på ca. 9 cm.

Den nøjagtige placering af denne styret underboring – som vi kalder pilotboring – registreres ved punkter på overfladen, og dybder til de enkelte punkter registreres i en borerapport, som afleveres efter arbejdets udførelse.

Denne no dig løsning er effektiv, da man undgår opgravninger, hvilket sparer tid og er ikke til gener for omgivelserne. 

 

 

 

 

styret underboring, no dig metode

 

 

Styret underboring kan passerer forhindringer uden risiko med no dig

Rørunderføringen kan anlægges i buer i horisontal og vertikalt plan, og kendte forhindringer kan derfor passeres uden risiko. En af de mest hastig voksende opgravningsfri underføringsmetoder er den styrede teknik. I denne teknikkens tidsalder er det meget relevant at bruge de muligheder, som dette giver, og netop her er vor metode i forreste række.

No dig metoden

Metoden, no dig, er i al sin enkelthed, at man med en såkaldt pilotboring borer en tynd jernstang frem, og denne stangs placering kan man minutiøst følge både horisontalt og vertikalt, og disse koordinater registreres i en udfærdiget logbog, der efterfølgende kan kombineres med en nærmere udmålt tracé fra fx. landmåler el. lign.

Ikke nok med at man under hele fremboringen af pilothullet eksakt kender nævnte data, men det unikke måle/søgesystem anvendes selvfølgelig også til selve styringen af boringen - heraf navnet styret underboring (med no dig metoden) - og man kan således styre uden om, under, eller over kendte forhindringer, som således typisk kan passeres med de normale krævede sikkerhedsafstande, og boringer kan sågar lægges med ensidigt fald på mellem 0 og 10 promille.

 

 

styret underboring

Begrænsning ved styret underboring og No Dig metode

Man kan sige, at den eneste begrænsning ved denne metode er, at borestængerne har en bøjningsradius afhængig af de valgte mulige 8 maskinstørrelser, men omvendt kan ingen af de andre på markedet værende metoder jo lave "knækpunkter", så reelt er det ingen begrænsning.

Få et tilbud

Kontakt Danboring A/S på tlf. 86 88 41 55 – vores service er landsdækkende

Top