Stålpresning

Få et uforpligtende tilbud

Kontakt Danboring A/S på tlf. 86 88 41 55 – vores service er landsdækkende.

Alternativ underføringsteknik

Ved denne metode bliver stålrøret bogstaveligt talt rammet/hamret gennem jorden, og der sker ingen fortrængning, idet jorden “bliver inde i røret”.

Rent praktisk foregår arbejdet på følgende måde:

  • Opstilling af stålrør i kote og med krævet promillefald
  • Ramning indtil længden er i jorden
  • Påsvejsning af ny længde – ramning

 

Og til slut tømning af røret med enten vandspuling, trykluft eller udboring, når røret har den ønskede/krævede længde.

Metoden har primært sin berettigelse i dimensioner over 400 mm. Her står vores mangeårige erfaring igen til Deres rådighed. Vi rammer stålrør op til 1000mm med største præcision og nøjagtighed, og vi ser frem til at give Dem yderligere teoretisk såvel som praktiske opgaveløsningsforslag og udførelsesmetoder