Stålpresning

Tidligere udførte man stålramninger, en længde der typisk var over 15-20 meter, eller hvor der var ringe eller ingen mulighed for at benytte almindelig jordfortrængning på grund at risiko for overfladeforskydninger m.v. Ved denne metode bliver stålrøret bogstaveligt talt rammet/hamret gennem jorden, og der sker ingen fortrængning, idet jorden "bliver inde i røret".

Rent praktisk foregår arbejdet på følgende måde:

  • Opstilling af stålrør i kote og med krævet promillefald
  • Ramning indtil længden er i jorden
  • Påsvejsning af ny længde - ramning

Og til slut tømning af røret med enten vandspuling, trykluft eller udboring, når røret har den ønskede/krævede længde.

I dag har den styrede underboringsteknik, herunder stålpresning, afløst måske 80% af sådanne stålrørsramninger, men med de hastigt voksende ledningsdimensioner indenfor især afløb, har stålpresning fået en renæssance for så vidt angår dimensioner over 400 mm, og her står vores mangeårige erfaring igen til Deres rådighed. Vi rammer stålrør op til 1000mm med største præcision og nøjagtighed, og vi ser frem til at give Dem yderligere teoretisk såvel som praktiske opgaveløsningsforslag og udførelsesmetoder.

Få et tilbud

Kontakt Danboring A/S på tlf. 86 88 41 55 – vores service er landsdækkende

Top